Bắt đầu

Tiêu chuẩn

Toàn diện

Hiệu quả cao

Chuyên nghiệp

Nên dùng cho: Gói Bắt đầu đơn giản, phù hợp cho doanh nghiệp từ 1-10 người dùng Gói Tiêu chuẩn, đầy đủ ứng dụng, phù hợp cho doanh nghiệp từ 10 - 50 người dùng Gói Toàn diện với đầy đủ ứng dụng giúp doanh nghiệp từ 10-100 người dùng tối ưu hiệu suất vận hành và thúc đẩy kinh doanh. Bảo mật với server riêng Gói Hiệu quả cao đầy đủ tính năng, được thiết kế riêng cho doanh nghiệp từ 10 - 100 người dùng, bảo mật với server riêng Gói Chuyên nghiệp được phát triển theo yêu cầu riêng biệt của doanh nghiệp
Số ứng dụng tuỳ chọn 6 ứng dụng 35 ứng dụng 35 ứng dụng 35 ứng dụng 35++ ứng dụng
Số giờ hỗ trợ lên đến 8 giờ 100 giờ 200 giờ 500 giờ 500++ giờ
Chuyên viên tư vấn khách hàng
Hỗ trợ qua Email + Điện thoại
Chuyên viên Đào tạo & Huấn luyện riêng
Cấu hình cơ bản
Số buổi tư vấn hiệu quả với chuyên gia (online) 8 buổi 12 buổi 24 buổi 30 buổi
Tư vấn Tại chỗ *
Quản Lý Dự Án (PM) triển khai ERP riêng
Hỗ trợ Nhập Dữ liệu lần đầu chuyển đổi hệ thống
Server riêng **
Domain riêng
Tự động update tính năng mới khi gia hạn
Tùy chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình làm việc)
Tùy chỉnh Ứng dụng ***
Giá niêm yết trọn đời (VND) VND 50.000.000 VND 100.000.000 VND 200.000.000 VND 500.000.000 Liên hệ
Khuyến mãi (%) (Cho đến 100% 40% 40% 25% Liên hệ
Giá trị gói sau khuyến mãi VND 0 VND 60.000.000 VND 110.000.000 VND 375.000.000 Liên hệ
Gia hạn server mỗi năm (miễn phí server năm 1 khi mua gói) VND 0 VND 60.000.000
/năm
VND 96.000.000
/năm
VND 96.000.000
/năm
Liên hệ
Chuyên viên tư vấn khách hàng

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.