B-ERP

Thông tin về B-ERP ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Lưu ý: Để ẩn trang này, hãy bỏ chọn nó khỏi tab Tùy chỉnh trong chế độ chỉnh sửa.

Cài ứng dụng

Dashboard PowerBI (with 20 Hours support)
PowerBI Dashboard
Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Marketing qua Email
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Audit Log
Create Task from Lead
This odoo apps helps user to easily create new task with deadline and project name directly from lead.
Forms
Form Builder for backend, portal, website and embedded forms, to collect any information you need for your business.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
eLearning
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Chuyên cần
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Marketing qua SMS
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với tập dữ liệu nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng Lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Chung - Kế toán
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam